TRV:08249

ID TRV:08249
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Underlag for ballastmatter: Når ballastmatter skal legges på et formasjonsplan bygd opp av friksjonsmasser, skal det etableres et stabilt underlag for ballastmattene. Dette kan være i form av at det legges ut et avrettingslag av mekanisk stabiliserte masser av finere gradering enn oppbyggingen ellers. Det anbefales FK 2-32 mm som komprimeres. Tykkelsen skal ikke være mindre enn to ganger største steinstørrelse. Andre metoder med dokumentert effekt kan tillates.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3183
Relatert krav
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning i tunnel#Oppbygging opp til formasjonsplan (FP)