TRV:08250

ID TRV:08250
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Det skal gjennomføres prosjekteringskontroll av hver enkelt konstruksjon. Regler for kontroll og godkjenning er gitt under Generelle tekniske krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at overgangsbroen bygges for de laster og levetider iht. til krav til disse.
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Kontroll og godkjenning