TRV:01398

ID TRV:01398
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Database for kabelanlegg: Forlegning av kabel og kabeltrasé skal dokumenteres på elektronisk format i det databasebaserte dokumentasjon og driftsinformasjonssystemet Telemator med TelMe som geografisk brukergrensesnitt til GIS database (MapInfo).
  1. Utførelse: Føringsveier og trasevalg for fiberkabel inkludert kveiler, kummer, gjennomføringer og termineringer prosjekteres med støtte av Bane NOR i Telemator ved ny prosjektering på etablerte jernbanestrekninger.
  2. Utførelse: Entreprenør skal påføre eventuelle endringer i eksisterende anlegg med grønt og rødt.
  3. Utførelse: Entreprenør skal utarbeider kabellengdediagram
  4. Dokumentasjon:Omfatter også relevante deler av lokal fiberinfrastruktur som for eksempel til kundeinformasjonselementer og ITV-kameraer.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at føringsveier med tilhørende kabler blir dokumentert.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660,560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav TRV:00229
Opprettet 2014/10/24
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Elektronisk stedfesting/temakoder"