TRV:01398

ID TRV:01398
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Forlegning av kabel og kabeltrasé skal dokumenteres på elektronisk format i det databasebaserte dokumentasjonsverktøyet Telemator/TelMe.
  1. Trase og fiberkabel inkludert kveiler, kummer, gjennomføringer, termineringer prosjekteres av Bane NOR i Telemator ved nyanlegg på etablerte jernbanestrekninger.
  2. Entreprenør påfører endringer i grønt og rødt.
  3. Entreprenør utarbeider kabellengde diagram.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav TRV:00229
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1 "Elektronisk stedfesting/temakoder"