TRV:08259

ID TRV:08259
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Faste og midlertidige konstruksjoner innenfor skifteområdet skal varselmerkes.
  1. Utførelse: Merkingen skal være synlig for personell som utfører skifting.
  2. Utførelse: Merkingen skal være egnet for utendørs bruk og være varig.
  3. Utførelse: Fargen skal være gul/sort.
  4. Utførelse: Ved merking av skilt på stolpe skal kun stolpen merkes.
  5. Utførelse: Kontaktledningsmaster kan markeres med gul/sort tape e.l. eller gul fjærende stropp (mastevarsler/varselstropp) som settes opp foran masten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bidra til en uniform merking av objekter/konsruksjoner som kan utgjøre en fare for personell som utfører skifting.
Endringsartikler Endringsartikkel 2919
Relatert krav TRV:00764
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Merking av særskilte farer for skiftebetjeningen