TRV:08268

ID TRV:08268
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kabelsville skal kun brukes under følgende forutsetninger:
  • Svilleavstand: 60 cm
  • Minimum 15 m mellom to kabelsviller
  • Kurveradius R > 400 m
  • Ikke i overgangskurver
  • Maksimal aksellast: 22,5 tonn
  • Største hastighet: 120 km/h
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet angir forutsetninger for bruk av kabelsviller som sikrer riktig dimensjonering av sporkonstruksjonen i forhold til trafikk og forhold i sporet
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_3348
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Kabelsville