TRV:08279

ID TRV:08279
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Før oppstart av fyllingsarbeider skal følgende prosjekteres/planlegges og utføres:
  1. Utførelse: Hele sålen (terreng under fyllingsareal) avdekkes og renskes for humusholdige lag, stubber og røtter, samt stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen i første laget av fyllingen.
  2. Utførelse: Rensk under motfylling utføres der det er nødvendig av hensyn til stabilitet.
  3. Utførelse: Frosne masser i fyllingssålen fjernes.
  4. Utførelse: Ved behov skal lokal stabilitet i fyllingsfot forsterkes, se 3.1.2 Fyllingsfot/såleforsterkning i Kapittel 8 (Stabilitet)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sørge for at sålen for fyllinger er stabil.
Relatert krav 520 2023 Endringsartikkel 3531
Opprettet 2023/02/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon