TRV:08308

ID TRV:08308
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Planovergang på riks- eller fylkesvei skal utstyres med veibomanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre trygg kryssing av planoverganger.
Endringsartikler 550_2023_Endringsartikkel_3551
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse SVV vegnormal N303 Trafikksignalanlegg, 10.2.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger