TRV:08309

ID TRV:08309
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Veiens lengdeprofil inn mot planovergang skal tilfredstille:
  • et fall på 2,5 % (1:40) fra nærmeste skinnestreng og til en avstand på minimum 4,5 meter fra denne.
  • for neste delstreknining over en lengde på minimum 3,5 meter gjelder følgende grenseverdier:
    • Fall: 3,3 % (1:30)
    • Stigning: 5,0 % (1:20)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre trygg kjøring over planovergang og sikre drenering av sporet.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Utforming av vei