TRV:08310

ID TRV:08310
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Kryssingsvinkel mellom jernbanespor og vei skal være i området mellom 70 og 110 grader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav skal sikre best mulig sikt fra kjøretøy som stopper foran planovergang.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse Sikkerhetstilrådning gitt i JB 2019/09: "Rapport om planovergangsulykke på Bjøråneset planovergang, Rørosbanen 29. november 2018"
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Utforming av vei