TRV:08311

ID TRV:08311
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Dersom jernbanesporet går parallelt med en vei, skal det være minimum 30 meter fra avkjørsel til planovergang.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal forhindre at kjøretøy blir stående i sporet ved kø på hovedvei.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Utforming av vei