TRV:08312

ID TRV:08312
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Planovergangen skal ikke være bredere enn veien inn mot jernbanesporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre trygg ferdsel over planovergangen.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Utforming av vei