TRV:08318

ID TRV:08318
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Båsgrind skal benyttes på begge sider av sporet.

Utforming:

  1. Båsgrinda skal plasseres så nær sporet at grindas bremsende funksjon ivaretas.
  2. Sperrene i båsgrinda skal overlappe.
  3. Gangbredde i båsgrind skal være minimum 1,0 m (Bredde på barnevogner, sykkel med vogn, rullestol (V129_Universell_utforming_veger_gater_2014)).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav skal sikre at båsgrind kan benyttes på sikker måte for alle relevante brukere
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Båsgrind