TRV:08376

ID TRV:08376
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Overgangsmotstand: Det bør legges til grunn en overgangsmotstand i feilstedet på grunn av lysbue på i størrelsesorden 2,5 kV ved beregning av minste kortslutningsstrøm.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Anbefale en størrelse på overgangsmotstanden som releplanlegger kan bruke.
Endringsartikler 546 2023 Endringsartikkel 3768
Relatert krav TRV:03395
Opprettet 2023/09/14
Referanse EH-900108-000 kapittel 2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Anbefalingen kan fravikes dersom en kjenner overgangsmotstanden i feilstedet mer detaljert.