TRV:08485

ID TRV:08485
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Perimetersikring: Elektrotekniske rom med sårbart utstyr kategori 0, 1, 2 og 3 skal ha elektronisk adgangskontroll. Øvrige elektrotekniske anlegg bør ha elektronisk adgangskontroll.

Unntak: Skap som inneholder utstyr som er mindre kritisk for togframføring er unntatt.

Eksempel på anlegg som inneholder mindre kritiskt utstyr: Blokkposthytte, drivmaskin, signal skap, skap for fiberkabel, manøvermaskin, vekselvarmeskap, grensesnittskap mot nettselskap. Manøvermaskin montert utenfor 3. person område kan låses med Kraft 21 hengelås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre lik utforming og rasjonell drift.
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3919
Relatert krav TRV:03009
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Elektrotekniske bygninger og rom, Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg