TRV:08493

ID TRV:08493
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst I driftsatt spor skal det kun benyttes nødlaskeforbindere med dobbel sikring. Nødlaskeforbindere uten sikring kan kun benyttes på anleggsområder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot avsporing som følge av at nødlaskeforbindere løsner.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3826
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sikring av midlertidige skjøter