Teknisk regelverk:Aktuelt/2014/05/Endringsapplikasjonen stengt for eksterne brukere

Endringsapplikasjonen stengt for eksterne brukere

Av sikkerhetshensyn er endringsapplikasjonen ikke lenger tilgjengelig for personer som ikke er tilknyttet Jernbaneverkets interne nett. Eksterne brukere må inntil videre sende endringsforslag per e-post, se endringsforslag for mer informasjon.