Teknisk regelverk:Aktuelt/2018/10/TSI SRT brannkrav til kabler i tunneler

Ekstraordinær oppdatering av brannkrav til kabler som forlegges i tunneler!

ERA har tilbakekalt tidligere TSI-brannkrav til kabler i tunneler i TSI SRT.

Det er ikke grunnlag for å opprettholde de tilbakekalte og kostnadsdrivende kravene i Teknisk regelverk, og tekst før 29. januar 2018 er derfor hentet inn igjen (med små justeringer). Se: Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabler_i_tunneler.

Mer informasjon om endringer finner du i: 510_2018_Endringsartikkel_2156.

Kategori: Aktuelle saker