540 2018 Endringsartikkel 1955

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1955
Forslagsdato 09.01.2018
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel Kontaktledningsutforming
Avsnitt Driftsmerking
Forslagstekst Legge til nytt kapittel med krav til driftsmerking av kontaktledningsanlegg. Kravene samkjøres med kravene til driftsmerking av elektriske forsyningsanlegg, herunder banestrømforsyning, høyspenningsanlegg (50 Hz) og kontaktledningsanlegg. Kravene legges i vedlegg til Felles elektro (510) og henvises med lenke fra Kontaktledning.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Entydig driftsmerking styrker påliteligheten

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring av tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Entydig driftsmerking bedrer vedlikeholdbarheten.

2.4 S - sikkerhet

Bedret - entydig driftsmerking forenkler oversikten av anleggene og bidrar til at riktige brytere kobles.
Uendret - noen eksisterende anlegg vil enten måtte merkes om eller en må leve med ulik merking en stund, men ulik merking mellom anlegg er også situasjonen i dag når det ikke finnes entydige regler.

2.5 L - levetid

Ingen endring i levetid.

2.6 Ø - økonomi

Bedret - entydige regler reduserer usikkerheten i prosjekter.
Forverret - noen av eksisterende anlegg må kanskje merkes om.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant for denne endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Forslag til ny kravtekstKontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav

7.3 Driftsmerking Driftsmerking brukes i forsyningsanlegg for å merke spesifikke brytere og komponenter for å forenkle og sikre en utvetydig kommunikasjon mellom driftspersonalet. Driftsmerking er relevant for innmating og utmating av forsyning i omformere, koblingshus/koblingsanlegg, kontaktledningsanlegg og langsgående forsyning med 11/22 kV. Driftsmerking er omtalt i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) med vedlegg.

a) Driftsmerking: Kontaktledningsanlegg skal driftsmerkes etter krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg f - normativt - Driftsmerking

2.10 Høringskommentarer

Høringskommentarer finnes i "Lenke:" 510_2018_Endringsartikkel_1963

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne endringen har sammenheng med 510 2018 Endringsartikkel 1963. Innstiller på endringen.
--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 16:26 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 09:57 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:20 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:26 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 16:13 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --