540 2021 Endringsartikkel 2745

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2745
Forslagsdato 23.09.2020
Forslagsstiller Anders Roberg
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt 5. Dokumentasjon
Forslagstekst Tabell 1: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg:

Type dokument for Strekningsplan og Tverrfaglig jordingsplan bør endres. Det bør åpnes for levering av geografiske plantegninger.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Denne endringen retter opp noen avklaringer som oppstår når jernbaneteknisk dokumentasjon av kontaktledningsannleggene skal utarbeides. Får å klargjøre for rådgivere at det kan være forskjellige måter å presenter informasjonen på tilføyes noen presentasjonsmåter for Strekningsplan og Tverrfaglig jordingsplan.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten endres ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

3.4 S - sikkerhet

Sikerheten endres ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

Her gjøers det tiltak for å ha flere måter å presewntere teknisk dokumentasjon av kontaktledningsanlegget som har til hensikt å sikre at en har den nødvendige dokumentasjonen den ternger dersom det oppstår feil eller havari i løpet av anleggenes levetid.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden endres ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

Kapasiteten endres ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

3.6 Ø - økonomi

Systemets levetidskostnader påvirkes ikke ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endringer i klimatiske forhold endres ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

Ingen endringer knyttet il miljøbelastninger endres ved å innføre flere måter å presentere den tekniske ibnformasjonen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Den foreslåte endringen anbefales Anbefaler følgende endringer markert med fet tekst i Nytt revidert krav innført i Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav, Dokumentasjon da en klargør at den omtalte tekniske dokumentasjonen kan levers på flere formater.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 29. jan. 2021 kl. 09:47 (CET)

I behandlingen av denne saken ble det også avtekket at raden i tabellen "Grunnforholdenes elektriske egenskaper" dekkes opp av "Vurdering av berøringsspenninger". Nytt trevidert forslag har derfor fjernet denne overflødige raden.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 13:50 (CET)

4.1 Gammelt krav

TRV:00373

Dokumentasjon av prosjektering og bygging: Et nytt kontaktledningsanlegg på en strekning skal være dokumentert med dokumentasjon som angitt i 🔗 Tabell 2.

 1. Utførelse: Dokumentasjonen skal utarbeides ved prosjektering og kontrolleres ved prosjekteringskontroll.
 2. Utførelse: Dokumentasjonen skal korrigeres/endres og utfylles ved bygging, kontrolleres ved byggekontroll, og overleveres infrastruktureier "som bygget" sammen med nytt kontaktledningsanlegg.

Tabell 1: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
Dokument Type dokument Kommentar
Samsvarserklæring prosjektering Eget dokument Utarbeides av prosjekterende, i henhold til FEF §3-1
Risikovurdering Eget dokument Utarbeides av prosjekterende, i henhold til FEF §2-2
Egenkontroll av prosjektering Sjekkliste mot gjeldende krav Utarbeides av prosjekterende
Prosjekteringskontroll KL Rapport Utarbeides av P-KL
Prosjekteringsforutsetninger Eget dokument Utarbeides av prosjekterende. Dokumentasjon av prosjekteringsforutsetninger angitt i 🔗 Vedlegg: Prosjekteringsforutsetninger.
Strekningsplan Skjema Utarbeides av prosjekterende.
Koblingsskjema kontaktledning Skjema Utarbeides av prosjekterende.
Systemtegninger Notat eller skjema Angivelse av hvilke systemtegninger som er benyttet, med revisjonsnummer. Utarbeides av prosjekterende.
Maste- og utliggertabeller Tabell
 1. Utarbeides av prosjekterende.1
 2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Hengetrådtabeller Tabell
 1. Utarbeides av prosjekterende.1
 2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Grunnforholdenes elektriske egenskaper Rapport Vurdering av avledning fra fundamenter og elektroder på strekningen. Utarbeides av prosjekterende.
Vurdering av berøringsspenninger Rapport Se 🔗 Felles elektro, Jording og utjevning. Utarbeides av prosjekterende.
Returkretsskjema Skjema Må koordineres med sporisolasjonsplan der det er sporfelter. Utarbeides av prosjekterende.
Tverrfaglig jordingsplan Skjema Utarbeides av prosjekterende.
Statiske beregninger for master og fundamenter Rapport Utarbeides av prosjekterende.
Manualer for drift og vedlikehold Manualer Utarbeides av prosjekterende og leverandører.
Tverrfaglige grensesnitt Beskrives der det er relevant. Utarbeides av prosjekterende.
Innvilgede dispensasjoner fra Teknisk regelverk Saksbehandling med teknisk underlag Utarbeides av byggherre.
Leverandørdokumentasjon av benyttet utstyr Henvisning eller vedlegg Utarbeides av prosjekterende.
Særlige vurderinger av enkelttemaer Notater og rapporter Temaer som er spesielt vurdert.
Samsvarserklæring bygging Eget dokument Utarbeides av ansvarlig for bygging
Egenkontroll av bygging Sjekklister, protokoller og rapporter Utarbeides av ansvarlig for bygging
Testrapporter Rapporter Testing før overtakelse.
Visuell kontroll KL Rapport Utarbeides av V-KL
Overtakelsesforretning Rapport Utarbeides av byggherre.

4.2 Nytt revidert krav

TRV:00373

Dokumentasjon av prosjektering og bygging: Et nytt kontaktledningsanlegg på en strekning skal være dokumentert med dokumentasjon som angitt i 🔗 Tabell 2.

 1. Utførelse: Dokumentasjonen skal utarbeides ved prosjektering og kontrolleres ved prosjekteringskontroll.
 2. Utførelse: Dokumentasjonen skal korrigeres/endres og utfylles ved bygging, kontrolleres ved byggekontroll, og overleveres infrastruktureier "som bygget" sammen med nytt kontaktledningsanlegg.

Tabell 2: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg
Dokument Type dokument Kommentar
Samsvarserklæring prosjektering Eget dokument Utarbeides av prosjekterende, i henhold til FEF §3-1
Risikovurdering Eget dokument Utarbeides av prosjekterende, i henhold til FEF §2-2
Egenkontroll av prosjektering Sjekkliste mot gjeldende krav Utarbeides av prosjekterende
Prosjekteringskontroll KL Rapport Utarbeides av P-KL
Prosjekteringsforutsetninger Eget dokument Utarbeides av prosjekterende. Dokumentasjon av prosjekteringsforutsetninger angitt i 🔗 Vedlegg: Prosjekteringsforutsetninger.
Strekningsplan Geografisk plantegning eller skjema Utarbeides av prosjekterende.
Koblingsskjema kontaktledning Skjema Utarbeides av prosjekterende.
Systemtegninger Notat eller skjema Angivelse av hvilke systemtegninger som er benyttet, med revisjonsnummer. Utarbeides av prosjekterende.
Maste- og utliggertabeller Tabell
 1. Utarbeides av prosjekterende.1
 2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Hengetrådtabeller Tabell
 1. Utarbeides av prosjekterende.1
 2. Revideres med innmålte verdier før produksjon og installasjon av utførende.2
Vurdering av berøringsspenninger Rapport Se 🔗 Felles elektro, Jording og utjevning. Utarbeides av prosjekterende.
Returkretsskjema Skjema Må koordineres med sporisolasjonsplan der det er sporfelter. Utarbeides av prosjekterende.
Tverrfaglig jordingsplan Se Felles elektro Utarbeides av prosjekterende.
Statiske beregninger for master og fundamenter Rapport Utarbeides av prosjekterende.
Manualer for drift og vedlikehold Manualer Utarbeides av prosjekterende og leverandører.
Tverrfaglige grensesnitt Beskrives der det er relevant. Utarbeides av prosjekterende.
Innvilgede dispensasjoner fra Teknisk regelverk Saksbehandling med teknisk underlag Utarbeides av byggherre.
Leverandørdokumentasjon av benyttet utstyr Henvisning eller vedlegg Utarbeides av prosjekterende.
Særlige vurderinger av enkelttemaer Notater og rapporter Temaer som er spesielt vurdert.
Samsvarserklæring bygging Eget dokument Utarbeides av ansvarlig for bygging
Egenkontroll av bygging Sjekklister, protokoller og rapporter Utarbeides av ansvarlig for bygging
Testrapporter Rapporter Testing før overtakelse.
Visuell kontroll KL Rapport Utarbeides av V-KL
Overtakelsesforretning Rapport Utarbeides av byggherre.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:07 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 16:51 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:42 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:41 (CET)

5.4 Teknologi

Kvalitetssikret Elkraft, sendt til Godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 15:30 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:09 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!