TRV:00373

ID TRV:00373
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjon av prosjektering og bygging: Et nytt kontaktledningsanlegg på en strekning skal være dokumentert med dokumentasjon som angitt i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Utførelse: Dokumentasjonen skal utarbeides ved prosjektering og kontrolleres ved prosjekteringskontroll.
  2. Utførelse: Dokumentasjonen skal korrigeres/endres og utfylles ved bygging, kontrolleres ved byggekontroll, og overleveres infrastruktureier "som bygget" sammen med nytt kontaktledningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at korrekt FDV dokumentasjon finnes for kontaktledningsanleggene.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Dokumentasjon