TRV:00373

ID TRV:00373
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dokumentasjon av prosjektering og bygging: Et nytt kontaktledningsanlegg på en strekning skal være dokumentert med dokumentasjon som angitt i Tabell: Dokumentasjon av kontaktledningsanlegg.
  1. Utførelse: Dokumentasjonen skal utarbeides ved prosjektering og kontrolleres ved prosjekteringskontroll.
  2. Utførelse: Dokumentasjonen skal korrigeres/endres og utfylles ved bygging, kontrolleres ved byggekontroll, og overleveres infrastruktureier "som bygget" sammen med nytt kontaktledningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Dokumentasjon