540 2021 Endringsartikkel 2796

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2796
Forslagsdato 20.10.2020
Forslagsstiller cathrine hansen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 5
Avsnitt 5 seksjonering ved hensetting og laste
Forslagstekst Hei

I forbindelse med ombygging Bergen Godsterminal vil togstammene bli skjøvet inn på lastespor av el-lok. det vil ikke være kl på den del av lastesporet der lessing og lossing vil pågå. For å unngå at kjøretøy som ikke har kjøretøy sikring vil bli stående under spenningssatt kl vil vi bygge en 35 meter lang seksjon med en håndstilt skillebryter. Det vil si at TRV 00935 vil bli lagt til grunn for utforming selv om område er definert i 00936. Mitt forslag er at å få inn et punkt i regelverket der denne løsningen beskrives

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Endringen er ment å håntere lastespor som er delvis elektrifisert og hvor lasting/lossing forgår i område uten kontaktledning men hvor den eelektriske trekkraften kan hensettes under spenningsatt kontaktledning og ha en utforming som ikke har kjørtøy sikring. Ved å etablere en seksjonsisolator samt en skillebryter kan kontaktledningen over det hensatte kjøretøyet frakobles og en oppnår da samme sikkerhet som for hensettingsområder beskrevet i krav TRV:00935.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd. Tilgjengeligheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikholdbarheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten opprettholdes ved at det gis eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

Dersom kontaktledningen bygges uten seksjoneringsmulighet for delvis elektrifisert lastespor og det hensettes kjøretøy uten kjøretøy sikring kan 3.dje person klatre opp på kjøretøyet og utsettes for strømgjennomgang med stor skade eller død som resultat. Dette er grundig belyst i dokument EH-012458-000 - Strømforsyning til hensatte kjøretøy.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetiden endres ikke ved at det gis eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

Kapasiteten endres ikke ved at det gis eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader påvirkes ikke negativt ved innføring av eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endringer knyttet til klimatiske forhold ved å innføre eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

Ingen endringer knyttet til miljøbelastninger ved å innføre eksplisitte krav til hvordan kontaktledningen skal prosjekteres og bygges for delvis ekektrifiserte lastespor.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler følgende endringer innført i Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Seksjonering, Seksjonering ved hensettingsområder og lastespor da en sikrer entydige krav til prosjekteres og bygging av delvis elektrifiserte lastespor.

Nytt krav: TRV:XXXXX

c) Seksjonering av delvis elektrifisert lastespor: Det skal være mulig å frakoble spenningen i en lengde på minst 35 m for delvis elektrifisert lastespor hvor lasting og lossing foregår i et område uten kontaktledning.

  1. Utførelse: Frakobling av spenning skal utføres ved hjelp av 🔗 skillebryter.
  2. Utførelse: Bryterens normalstilling skal være i lukket posisjon.
  3. Utførelse: Seksjoneringen skal utføres med seksjonsisolatorer.
    1. Utførelse: Seksjonsisolator skal plasseres minst 2,5 m utenfor 🔗 sporets middel mot nabospor.
    2. Utførelse: Seksjonsisolator skal der hvor det er 🔗 sporsperre monteres minst 5,5 m utenfor denne.
For å unngå at kjøretøy som ikke har kjøretøy sikring vil bli stående under spenningsatt kontaktledning bygges en seksjon på minst 35 meter lengde utstyrt med en håndstilt skillebryter.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 27. jan. 2021 kl. 16:37 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok!--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:59 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 23:19 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:43 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 12:48 (CET)

5.4 Teknologi

Gjennomgått Elkraft, og sendes til godkjenning.--Tore Telstad (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:26 (CET) OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:56 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!