Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer

< Kontaktledning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 542/15)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kravene omfatter følgende:

2 Utløsende krav

Isolatorer skal sikre nødvendig isolasjonsnivå mellom spenningsførende anleggsdel og jord eller mellom to spenningsførende anleggsdeler. Svikt i en isolator kan føre til stopp for elektrisk togframføring.

2.1 Generelt

a) Isolasjonsmaterialet skal være uten synlig skader.

  1. Bendslinger og annet festemateriell skal ikke kunne påføre isolatorer skade.

b) Det skal ikke være påført forurensing som svekker isolasjonsevnen. Rengjøring av isolatorer er avhengig av isolatortype. Dersom isolatoren har en vedlikeholdsmanual som beskriver rengjøring bør denne følges.

c) Mekaniske belastninger skal ikke være større enn det isolatoren er dimensjonert og/eller godkjent for.

d) Beslagene bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller utsatt for korrosjonsangrep.

  1. For krav til rust se kapittel 4.

e) For krav til radiostøy bør [EN 50121-2:2000] følges.

2.2 Seksjonsisolatorer

a) Seksjonsisolatorer skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

  1. For alle seksjonsisolatorer der produsenten har utarbeidet vedlikeholdsinstruks bør denne følges.

b) Seksjonisolatoren skal være juster slik at den følger sporplanet vedrørende stigning/fall og overhøyde.

  1. Den bør ha det forhåndsløft som montasjebeskrivelsen foreskriver.
  2. Bærelinen bør være vertikalt over senterlinjen til seksjonsisolatoren.
  3. For krav til isolasjonsavstand i seksjonsisolatorer henvises det til kapittel 6.
  4. Isolator i bæreline og eventuell isolert bæreline skal være montert i henhold til montasjebeskrivelse for vedkommende seksjonsisolator.

c) Kjørbare isolatorstaver skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

  1. Kjørbare isolatorstaver bør roteres i henhold til leverandørens vedlikeholdsinstruks.

3 Ingen vedlegg