Kontaktledning/Vedlikehold/Isolatorer

< Kontaktledning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 542/15)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kravene omfatter følgende:

2 Utløsende krav

Isolatorer skal sikre nødvendig isolasjonsnivå mellom spenningsførende anleggsdel og jord eller mellom to spenningsførende anleggsdeler. Svikt i en isolator kan føre til stopp for elektrisk togframføring.

2.1 Generelt

TRV:01546

a) Isolasjonsmaterialet skal være uten synlig skader.

  1. Bendslinger og annet festemateriell skal ikke kunne påføre isolatorer skade.

TRV:01547

b) Det skal ikke være påført forurensing som svekker isolasjonsevnen. Rengjøring av isolatorer er avhengig av isolatortype. Dersom isolatoren har en vedlikeholdsmanual som beskriver rengjøring bør denne følges.

TRV:01548

c) Mekaniske belastninger skal ikke være større enn det isolatoren er dimensjonert og/eller godkjent for.

TRV:01549

d) Beslagene bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller utsatt for korrosjonsangrep.

  1. For krav til rust se kapittel 4.

TRV:01550

e) For krav til radiostøy bør [EN 50121-2:2000] følges.

2.2 Seksjonsisolatorer

TRV:01551

a) Seksjonsisolatorer skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

  1. For alle seksjonsisolatorer der produsenten har utarbeidet vedlikeholdsinstruks bør denne følges.

TRV:01552

b) Seksjonisolatoren skal være juster slik at den følger sporplanet vedrørende stigning/fall og overhøyde.

  1. Den bør ha det forhåndsløft som montasjebeskrivelsen foreskriver.
  2. Bærelinen bør være vertikalt over senterlinjen til seksjonsisolatoren.
  3. For krav til isolasjonsavstand i seksjonsisolatorer henvises det til kapittel 6.
  4. Isolator i bæreline og eventuell isolert bæreline skal være montert i henhold til montasjebeskrivelse for vedkommende seksjonsisolator.

TRV:01553

c) Kjørbare isolatorstaver skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

  1. Kjørbare isolatorstaver bør roteres i henhold til leverandørens vedlikeholdsinstruks.

3 Ingen vedlegg