Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering


1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

2 Utløsende krav

2.1 Avstander i seksjonsfelt

TRV:01471

▶ a) I de løftede ledningsparter ved seksjonsutliggeren skal det være stavisolatorer minimum 1,25 m fra den utliggeren den kjørbare ledningen er opphengt i.


2.1.1 Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt

Den økte avstanden i forhold til kravene for statisk og dynamisk isolasjonsavstand er satt ut i fra vindbelastning og dynamiske bevegelser midt i spennet.

TRV:01472

▶ a) Isolasjonsholdfasthet: Den horisontale avstanden mellom kontakttrådene og bærelinene i et seksjonsfelt utformes som følger:

  • For nye utforminger (S20 og S25), skal avstanden være 450 mm der ledningene er utsatt for sidevind.
  • For nye utforminger (S20 og S25), kan avstanden være 270 mm der ledningene ikke er utsatt for sidevind (tunnel).
  • For utforminger bygget før 1990, skal avstanden være 400 mm.


TRV:01473

▶ b) Alle anlegg som er prosjektert og bygget med en avstand på 450 mm har samme krav som for System 20 og 25.


2.1.2 Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre

TRV:01474

▶ a) Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre skal være i henhold til [510], kapittel 7.

2.2 Isolasjonsavstand for seksjonsisolatorer

TRV:01475


▶ a) Seksjonsisolatorer skal ha en isolasjonsavstand på minimum 150 mm.