562 2021 Endringsartikkel 3027

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3027
Forslagsdato 23.06.2021
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 9.Radioanlegg
Avsnitt 4.Skifteradio
Forslagstekst Gjeldende avsnitt under https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Vedlikehold/Radioanlegg er utdatert.

Skifteradiosystemet med egne frekvenser og terminaler er ikke lenger under Bane NOR sin administrasjon og krav er foreslått fjernet sammen med gjeldende Generisk Arbeidsrutine TE_SKR-0000-01

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Fjerning av kravet påvirker ikke funksjoner ifbm kommunikasjonsdelen av skifting siden skiftradiosystemet er tatt ut fra Bane NOR sitt ansvarsområde, erstattet av GSM-R eller overtatt av lokale skifteoperatører.

3 Vurdering av endringen

-

3.1 R - pålitelighet

Påvirker ikke påliteligheten til kommunikasjon for skifting siden dette er tatt ut av Bane NOR sitt ansvarsområde, erstattet av GSM-R eller overtatt av lokale skifteoperatører.

3.2 A - tilgjengelighet

Påvirker ikke tilgjengeligheten til kommunikasjonsløsninger ifbm skifting siden dette er tatt ut av Bane NOR sitt ansvarsområde, erstattet av GSM-R eller overtatt av lokale skifteoperatører.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Generisk arbeidsrutine for skifting "TE-SKR-0000-01" er fjernet https://trv.banenor.no/w/images/6/63/Fjernet_Generiske_arbeidsrutiner._TE-SKR-0000-01_.pdf

3.4 S - sikkerhet

Påvirker ikke sikkerheten ifbm skifting - er ivaretatt i operativt regelverk og kommunikasjonsløsningene er erstattet av GSM-R eller overtatt av lokale skifteoperatører.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid og kapaistet

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomiske aspekter.

3.7 K - klima og miljø

Endringen fører ikke til endring i klima og miljøfaktorer

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

https://trv.banenor.no/w/images/2/2c/H%C3%B8ringskommentar_sjekk_fjerne_ALT_ifbm_Skifteradio_TRV_og_Generiske_Arbeidsrutiner_.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

Både frekvensforvaltning, radioutstyr og terminaler er erstattet med GSM-R.

Tjenesten er ikke lenger er et særskilt vedlikeholdsobjekt men ivaretas der skifting foregår vha GSM-R samtalegrupper i tråd med generelle vedlikeholdskontrakter og SLA for GSM-R tjenestene.


Fagansvarlig innstiller på å sette kravID TRV:07577 ,TRV:07578 og TRV:07578 til status "utgått" og beholde en læreboktekst i avsnittet :

Tjenesten Skifteradio er for aktuelle skifteområder under Bane NOR sitt ansvar erstattet av GSM-R tjenester med dedikerte samtalegrupper.

Skifteområder som administreres av lokale operatører står fritt til å benytte alternativt radioutstyr.

Kommunikasjon i skifteområder er fortsatt underlagt prosedyrer i Operativt Regelverk Skifteradio (link)

https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=tjn:kapittel_3&s[]=skift

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:21 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre 26. aug. 2021 kl. 22:17 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 23:14 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:29 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:49 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:38 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres