Definisjon:Koblingshus


Koblingshus er et koblingsanlegg der to eller flere matestrekninger kobles sammen, uten tilknytning til matestasjon og hvis hensikt er å legge opp til en fleksibel seksjonering og bedre vern av kontaktledningen.