FIGUR:Kobling av returforbindelser og tverrforbindere

Figur: Kobling av returforbindelser og tverrforbindere.
1 Pilene representerer mulige steder for returforbindelser (forbindelser som i normal drift kan føre returstrøm).
2 Forbindelsene kan for eksempel være til matestasjoner, autotransformatorer, sugetransformatorer, nedføring for returleder (for Elutforming C), eller til kjøreskinner for andre spor.
3 Ved nullfelt vil det være en returforbindelse på hver side av nullfeltet.