FIGUR:Sugetransformator med retur i kjøreskinner, nullfelt og langsgående jordleder

Figur: Sugetransformator med retur i kjøreskinner, nullfelt og langsgående jordleder (husk seksjonering!)
1) Dersom langsgående jordleder er etablert i bakken, se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#Langsgående jordleder i bakken, brukes denne i stedet for impulselektrode, og da kobles metalloksidavlederne til eventuell langsgående jordleder.
2) Betongelementer til KL-master o.l. kan fungere som jordingselektroder.