Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/221 Overflatefeil

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

221 OVERFLATEFEIL

UIC 221 Overflatefeil

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Dette er feil som blir synlig etter en tids trafikk. Feilen kan ha en av følgende karakteristikker:

2211 VALSESPLINTER (oppflising)

Tynne metallflak løsner fra kjøreflaten (fig. 1). Feilen kan bli noen mm. dyp og forårsake en liten nedsenkning av kjøreflaten (fig. 2). Må ikke forveksles med 224 Lokal nedsenkning av kjøreflaten eller 225 sluresår


2212 RIPER / FURER (overvalsing)

Lange metallstriper løsner fra kjøreflaten. Denne feilen kan bli mange meter lang, men aldri dypere enn noen få mm. Må ikke forveksles med 213 Vertikale sprekker.


2213 TYNNE LANGSGÅENDE SPREKKER

Tynne langsgående sprekker hvis dybde ikke overstiger 2-3 mm. Denne feilen, som gjerne blir synlig kort tid etter innlegging av skinnen, vil normalt forsvinne etter hvert som skinnen slites. Må ikke forveksles med 213 Vertikale sprekker.


Deteksjon av feil

  • Visuelt

Tiltak / feilgruppering

Feil med lengde > 500 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Feil med lengde 50 – 500 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon


Dersom feilen ikke er for dyp, kan den fjernes med sliping eller påleggsveising.