Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/301 Slagskade

3 Feil forårsaket av gal behandling

30 Hele tverrsnittet

301 SLAGSKADE

UIC 301 Slagskade

Kjennetegn og utseende

Dette er en feiltype som er forårsaket av tilfeldige slag av forskjellig art etter:

  • avsporing
  • nedhengende deler fra vogner
  • defekte hjul
  • feil bruk av ulike verktøy (stålhammer, slegger, meisel o.a.) – fig.1.
  • lysbueoverslag fra kjørestrømmen – fig. 2.
  • ballastinntrykk
  • inntrykk fra fremmedlegemer
  • gjenstander som faller fra vogner

Dersom skaden på skinnen danner skarpe kanter vil feilen ha en kjerv-effekt og kan dermed initiere sprekker og brudd. Dette gjelder spesielt på harde stålkvaliteter.

Skader forårsaket av defekte hjul kan forårsake knusinger på kjøreflaten. Disse skadene opptrer gjerne med jevne mellomrom etter hverandre over en lengre strekning. Med tiden vil disse skadene først utvikle horisontale sprekker noen få mm under kjøreflaten og senere lokale nedsenkninger på kjøreflaten. Til slutt kan disse sprekkene bøye av nedover og forårsake skinnebrudd. Må ikke forveksles med 221 Overflatefeil eller 2251 Isolert sluresår.

Slagskader som oppstår ved håndtering av skinnene kan ta form av dypere riper og sår på kjøreflaten eller på undersiden av skinnefoten.

Skader forårsaket av el. overslag fra kjørestrømmen vil vanligvis resultere i et eller flere kratere under skinnefoten. Denne type skader kan forårsake skinnebrudd.

Deteksjon av feil

Visuelt

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd: Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med horisontal sprekk > 100 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med horisontal sprekk > 50 mm Gruppe 2a – Ta ut feilen
Sårskader i skinnefot Gruppe 2a - Ta ut feilen
Andre skader Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

Noen skader på kjøreflaten kan repareres ved påleggsveising og/eller sliping.