TRV:00029

ID TRV:00029
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Omfang: Omfang og nivå av kontroll ved prosjektering og utførelse fastsettes etter regler gitt i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kontroll av prosjektering og utførelse av bergtekniske arbeider utføres i henhold til Eurokode 0.
Endringsartikler Endringsartikkel 3360
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse