TRV:00029

ID TRV:00029
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Prosjektering og kontroll:
  • jernbanetunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering
  • jernbanetunneler skal kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 2.3 Kontroll og kvalitetssikring etter Eurokode 7, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av prosjektering og utførelse