TRV:00103

ID TRV:00103
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Behov for forinjeksjon: Forinjeksjon skal utføres ut fra prosjektspesifikke innlekkasjekrav for å:
  • hindre uønsket reduksjon av poretrykk i løsmasser og skadelige setninger
  • hindre grunnvannssenkning og skader på ytre miljø
  • ha kontroll på vannlekkasje inn i tunnelen

Det skal utarbeides borerapport fra injeksjonsboringen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angi hvilke forhold som vil kreve forinjeksjon ved et tunnelprosjekt.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024), krav 7.3.2-1 (behov for forinjeksjon) og 7.3.2-2 (borerapport).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Arbeider foran stuff