TRV:00120

ID TRV:00120
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Materialer og utførelse: For utførelse av betongutstøping henvises det til Statens vegvesens Tunnelveiledning V520 kapittel 6.7 og håndbok R761 prosess 33.5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon