TRV:00120

ID TRV:00120
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Betongutstøping: Dimensjonering av betongutstøping skal vurderes spesielt for det enkelte prosjekt. For krav til betongutstøping, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.5.

Det skal utføres prosjekteringskontroll i henhold til NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0) og godkjenning iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.

Sikringsstøp (betongutstøping ved og bak stuff) kan benyttes ved særlig ustabile partier, for eksempel svakhetssoner med mye leire eller liten bergoverdekning. Sikringsstøp medfører forberedelse, for eksempel ved å utvide tunnelprofilet i forbindelse med drivingen. Behov for armering vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tykkelse på sikringsstøp er som regel minimum 300 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for krav til betongutstøping til stabilitetssikring som kan benyttes ved særlig ustabile partier.
Relatert krav TRV:07992
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring
Nyttige lenker For ytterligere beskrivelse, se også Statens vegvesen N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel (februar 2023), kap. 4.2.4 Betongutstøping.