TRV:08253

ID TRV:08253
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kontroll og godkjenning av vannsikringsløsninger: Det skal utføres prosjekteringskontroll i henhold til NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0). Dersom vannsikringsløsningen inngår i stabilitetssikringen skal den også godkjennes iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vannsikringsløsninger som inngår i stabilitetssikringen godkjennes på lik linje med bruer og konstruksjoner.
Relatert krav TRV:08325, TRV:07992, TRV:00120
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Kontroll og godkjenning