TRV:00123

ID TRV:00123
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sikringskategorier: Sikringskategorier, herunder boltelengde/-avstand, og nominelle sprøytebetongtykkelser mm., skal bestemmes ut fra '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.

'"`UNIQ--figure-00000001-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon