TRV:00123

ID TRV:00123
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sikringskategorier: Sikringskategorier, herunder boltelengde/-avstand, og nominelle sprøytebetongtykkelser mm., skal bestemmes ut fra Figur: Sikringskategorier.
Figur: Sikringskategorier
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angi figur for bergklasser og sikringskategorier i Q-systemet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav TRV:00121, TRV:00122
Opprettet 2019/09/09
Referanse NGIs håndbok for Q-systemet 2015
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM