TRV:00138

ID TRV:00138
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Portallengde inn i tunnel: Lengden på kontaktstøpt del av portal inn i tunnelen skal fastsettes på grunnlag av bergmassekvalitet og bergoverdekning, samt behov for vannsikring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Avhengig av bergmassekvalitet og overdekning kan det være gunstig å forlenge portalstøpen inn i tunnelen. Dette ses i sammenheng med valgt vannsikringsløsning og vurderes også opp mot ev. andre aktuelle stabilitetssikringstiltak.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav TRV:00137
Opprettet 2019/09/09
Referanse Følger av 3.3 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Portaler