TRV:00147

ID TRV:00147
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Brukstid: Dimensjonerende brukstid for vannsikringen skal være 100 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon