TRV:00151

ID TRV:00151
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Frostdimensjonering av sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran: Det skal vurderes frostinntrengning for hver enkelt tunnel basert på analyser av temperaturforløp der følgende parametere skal legges til grunn:
  • laveste gjennomsnittlige utelufttemperatur over 4 døgn
  • tunneltverrsnitt
  • togbevegelser
  • tunnelens lengdeprofil
  • bergtemperatur
  • membranens laveste ytelsestemperatur. De godkjente vanntettingsmembranene angitt i TRV:00159 har en laveste ytelsestemperatur på -5°C
Membranens elastisitetsegenskaper svekkes dersom den utsettes for syklisk frysing/tining ved temperaturer lavere enn -5 °C. Det gir imidlertid ingen svekkelse av membranens in-situ strekkfasthet til grenseflatene mot sprøytebetongen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Membranens egenskaper blir svekket dersom den utsettes for syklisk frysing/tining ved temperaturer lavere enn -5 °C. Det må derfor utføres en analyse av temperaturforløpet i tunnelen.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav TRV:00159
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Frostdimensjonering
Nyttige lenker Bane NORs veileder konstruksjonsprinsipp, kap. 4.2 Frost