TRV:00158

ID TRV:00158
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tykkelse: Totaltykkelse av sprøytebetong til utjevningslag og stabilitetssikring skal være 80 mm.
Sprøytebetong i vannsikringsløsningen inngår i den endelige sprøytebetongkonstruksjonen og vil forsterke bergsikringsprøytebetongen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Av bestandighetshensyn angi totaltykkelse av sprøytebetong.
Endringsartikler Endringsartikkel 2354
Relatert krav TRV:00108
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran