TRV:00178

ID TRV:00178
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Materialkrav i frostsonen: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse av frostisolasjon, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) kap. 7 Vann- og frostsikring i tunnel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vann- og frostsikringsløsninger som benyttes har tilstrekkelig isolasjonsevne for å hindre isoppbygging bak konstruksjonen.
Endringsartikler Endringsartikkel 1978
Relatert krav TRV:00176
Opprettet 2018/02/01
Referanse Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021)
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
Nyttige lenker Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024).