TRV:00178

ID TRV:00178
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Materialkrav i frostsone: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring