TRV:00367

ID TRV:00367
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Prosjekteringsforutsetninger: Ved prosjektering av ny og oppgradert kontaktledning skal prosjekteringsforutsetninger angitt i 🔗 Vedlegg: Prosjekteringsforutsetninger være definert for aktuell strekning.
  1. Dokumentasjon: Prosjekteringsforutsetningene skal være dokumentert og skal ligge til grunn for den prosjekterte løsningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering av kontaktledning