TRV:00378

ID TRV:00378
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Termografering: Ved ny og oppgradert kontaktledning på hovedspor og togspor skal det gjennomføres en termograferingskontroll for å avdekke dårlige elektriske forbindelser i for eksempel skjøter og klemmer.
  1. Utførelse: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming A, B og C skal termograferes ved ny eller oppgradert kontaktledning.
    1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
    2. Utførelse: Termograferingskontroll skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg.
    3. Utførelse: Termografering skal bestilles av prosjektorganisasjon senest 6 uker før kontroll i Bane NOR på Bestilling av termografering.
  2. Unntak: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming E, F og AT m/FL (G) skal ikke termograferes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kvalitetssikring.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller