TRV:00381

ID TRV:00381
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Dynamisk prøving: Før overlevering av kontaktledningsanlegg som omfatter minst en ledningspart skal det gjennomføres dynamisk prøving av kontaktledningen med målevogn som beskrevet i Tabell: Dynamisk prøving.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller