TRV:00401

ID TRV:00401
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg d
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Strømføringsevne: Strømføringsevnen til sugetransformatorer bør minst motsvare strømføringsevnen til det tilhørende kontaktledningsanlegget.
  1. Vurdering: Kontaktledningsanlegg med 100 mm2 CuAg0,1 kontakttråd og 50 mm2 CuSn0,1 bæreline angis konvensjonelt med en kontinuerlig strømføringsevne på 850 A.
  2. Vurdering: Kontaktledningsanlegg med 120 mm2 CuAg0,1 kontakttråd og 70 mm2 CuSn0,1 bæreline angis konvensjonelt med en kontinuerlig strømføringsevne på 990 A.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Kravets hensikt er å sørge for at sugetransformatoren dimensjoneres for kontaktledningens maksimale strømføringsevne uten å begrense denne.
Endringsartikler 540 2023 Endringsartikkel 3679
Relatert krav TRV:00614, TRV:00702
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon