TRV:00443

ID TRV:00443
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Søketråd: Der fiberkabel er forlagt ved pukksuging, pløyd eller gravd ned i bakken skal det etableres søketråd sammen med trekkerør.
  1. Utførelse: Søketråd bør legges med færrest mulige skjøter på strekningen.
  2. Utførelse: Ved skjøting skal veileder og dokumentasjonen fra leverandør av skjøteutstyret følges.
  3. Utførelse: Søketråd skal forlegges slik at den er tilgjengelig for påkobling i kummer
  4. Utførelse: Ut over føringer fra Felles Elektro kabellegging og kabelkanaler bør søketråd forlegges 5 cm rett over rør/rørgate.
  5. Verifikasjon: Søketråden skal testes og verifiseres med forsøkspeiling som dokumenteres sammen med tilhørende føringsvei/kabelinfrastruktur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at søketråd forlegges fagmessig og at dette samsvarer med leverandørenes retningslinjer.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660 - sist endret i 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav TRV:01207
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fiberkabel for transport-/aksessnett"