TRV:00443

ID TRV:00443
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Søketråd skal legges ned sammen med fiberkabel der fiberkabelen er pløyd/gravd ned i bakken.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav TRV:01207
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.1.1 "Fiberkabel for transport-/aksessnett"