TRV:00458

ID TRV:00458
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kabelfritt profil: Kabler skal plasseres utenfor kabelfritt profil.
  1. Unntak: Tilførselskabler til sporfelter, akseltellere, baliser, drivmaskiner, varmeelementer samt utjevningsforbindelser og tverrforbindere krysser grensen for kabelfritt profil, se Figur: Kabelforlegging inn mot spor. Tilførselskabel kan festes høyt oppe på sideflaten til sville for å nå kjøreskinnen på den andre siden av sporet. Løse tilførselskabler inn mot sporet bør legges med ekstra beskyttelse ((mer eller mindre synlig) plastrør, ”panserslange” eller lignende).
  2. Utførelse: Kabelkanal med robust beskyttelse (betong/stål) kan plasseres innenfor kabelfritt profil, forutsatt at disse ikke ødelegges ved maskinelt sporarbeid som ballastrens, sporombygging og lignende. Minsteavstanden til kabelkanal bør være minst 2,3 m fra spormidt over en strekning på inntil 10 m, samtidig som normalt krav til kabelfritt profil er tilfredsstilt på den andre siden av sporet.
  3. Utførelse: Kabelkummer kan unntaksvis plasseres innenfor kabelfritt profil, forutsatt at disse ikke ødelegges ved maskinelt sporarbeid som ballastrens, sporombygging og lignende. Minsteavstanden bør være minst 2,3 m fra spormidt, samtidig som normalt krav til kabelfritt profil er tilfredsstilt på den andre siden av sporet.
  4. Unntak: I tunneler, på bruer og i kulverter kan kabler forlegges på hardt underlag uten begrensningene i kabelfritt profil, se Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag. Kabler bør plasseres lengst mulig ut fra spormidt.

Kabelkum med en utforming der bunnen kommer tett inn mot spormidt, kan være en utfordring for stabiliteten i sporet.

Bestemmelsene for kabelfritt profil er ikke relevant for ballastfritt spor.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig plass for maskinelt sporvedlikehold og beskyttelse av kabler nær spor.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon