TRV:00550

ID TRV:00550
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Valg av mekanisk utforming: Ved prosjektering skal det velges en mekanisk utforming fra Tabell: Mekaniske utforminger ut ifra en vurdering av hva som er optimalt for strekningen som helhet.
  1. Utførelse: Mekanisk utforming skal velges for å gi best samsvar med strekningens 🔗 prosjekteringsforutsetninger innenfor de begrensninger som er gitt av strekningens topologi og alle relevante anleggstyper (ikke bare kl.).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mekanisk utforming, Generelt