TRV:00552

ID TRV:00552
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Overgang mellom ulike utforminger: Overgang mellom ulike mekaniske utforminger ved nye og oppgraderte kontaktledninger skal endre hastighetsklassen med maksimalt ett nivå.
  1. Vurdering: Ved overgangen fra nye eller oppgraderte kontaktledninger til eksisterende kontaktledninger skal det vurderes om det er behov for mellomliggende kontaktledning(er) med mellomliggende hastighetsklasse(er). Vurderingen gjøres i samråd med anleggseier.
  2. Utførelse: 🔗 Vekslingsfelt mellom nye eller oppgraderte kontaktledning(er) og eksisterende kontaktledning(er) kan gjøres direkte uten mellomliggende hastighetsklasser ettersom 🔗 strekningshastigheten vil være avpasset relevante anleggstyper på eksisterende strekning.
  3. Utførelse: Vekslingsfeltet skal oppgraderes med nye hengetråder for det eksisterende spennet slik at overgangen mellom nytt og gammelt anlegg tilpasses det nye kontaktledningsanleggets utforming.
  4. Verifisering: Vekslingsfeltet skal testes og dokumenteres med overkjøring av målevogn hvor fokus er at krefter mellom kontaktledning og strømavtaker ikke overstiger krav til kontaktkraft gitt i 🔗 Mekanisk utforming, Kontaktkraft.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mekanisk utforming, Generelt