TRV:00628

ID TRV:00628
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Tilgjengelighet til sikkert område: Sikre områder skal være tilgjengelig for personer som selv begynner å evakuere fra toget og for redningstjenestene.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at det etableres sikre områder. Slike områder skal gjøre det mulig for passasjerer og personale å overleve til evakuering er gjennomført, og det skal være mulig å forlate det sikre området uten å måtte returnere til det berørte tunnelløpet. Fra sikre områder skal man få tilgang til endelig sikkert sted.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00629
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.2 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)