TRV:00633

ID TRV:00633
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Brannmotstand av dører: Dørene skal dimensjoneres for brannmotstand El 90 iht. EN 1634:2008. Dersom evakuerende personer skal oppholde seg i området bak døra i lengre tid (> 90 min.), skal det utføres særskilte vurderinger av døras brannmotstandsevne.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for tilstrekkelig brannmotstand til dører for å sikre evakuering.
Endringsartikler Endringsartikkel 2517
Relatert krav TRV:00635
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område