TRV:00635

ID TRV:00635
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Røykkontroll: Krav om røykkontroll i sikkert område kan oppnås på ulike måter:
  1. dør med høy grad av tetthet; 50 m3/h ved temperaturer mellom 0-200°C
  2. etablering av sluseløsning
  3. etablering av overtrykk i tunnelløpet
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre branndørens funksjon som røykbarriere.
Endringsartikler Endringsartikkel 2517
Relatert krav TRV:00627, TRV:00633
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område